Kop 3

GTV zegt NEE

Eerder dit jaar werd GTV Timmerbedrijf benaderd door Stichting Veilig Onderwijs, om door middel van sponsoring van hun magazine, bij te dragen aan de gratis verspreiding hiervan onder scholen in de regio.

Met dit magazine wil Stichting Veilig Onderwijs pesten in het onderwijs onder de aandacht brengen en tegen gaan en het welzijn van kinderen en de veiligheid op school voor kinderen vergroten, om zo tot een veiliger schoolklimaat te komen.

Uiteraard vonden wij dit een mooi initiatief, vooral omdat wij helaas in onze omgeving hebben ervaren hoe groot het belang van een veilige omgeving op school is voor kinderen en hoeveel schade het gebrek hieraan kan opleveren. Het zogenaamde pestprotocol dat vele scholen zeggen te hanteren blijkt helaas in veel gevallen slechts een wassen neus.

Wij hopen dat door dit magazine er ergens, op een school, misschien íets kan veranderen waardoor dat ene kindje, dat s’morgens met buikpijn naar school gaat uit angst voor wat hem of haar vandaag weer voor ellende boven het hoofd hangt, misschien op een dag óók met plezier de school binnen kan stappen!

Nee zeggen tegen pesten? Ja, dat zeggen wij absoluut!

 

 

     

Deel dit bericht